אלומיי אגח ב / קובי רמות


עסקאות אחרונות


פרטי אג"ח
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא
תשלום קרן אחרון 30/06/24
דרוג מעלות + אופק שלילי A-
דרוג מידרוג + אופק
שיעור ריבית 3.44
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית
תשלום ריבית הבא 30/06/17
תאריך אקס 25/06/17
סוג שעבוד שלילי
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.97
ערך מתואם ברוטו 100.93
מח"מ 4.34
נטו מקוזז 2.51
נטו להחזקה 2.42
ערך מתואם נטו 100.79
טווח לפדיון 4.73
מרווח ממשלתי 2.06
לעמוד פרופיל חברה

פרופיל חברה

החברה, אלומיי קפיטל בע"מ, עוסקת בהשקעות בתחום התשתיות והאנרגיה בישראל ובחו"ל. האחזקה המהותית ביותר של החברה הינה בתחנת הכח דוראד שבאשקלון

 

לטעמי יחסית לתשואות אגח בשוק השקעה סבירה

ברמת סיכון סבירה

קובי רמות