בית הזהב אג״ח ד/ קובי רמות

לדעתי מעניין כאג״ח בהשוואה לאג״ח מדינה

ברוטו להחזקה 4.29
ערך מתואם ברוטו 100.23
מח"מ 5.36
נטו מקוזז 3.65
נטו להחזקה 3.76
ערך מתואם נטו 100.2
טווח לפדיון 7.43
מרווח ממשלתי 3.81

קובי רמות

חלל תקש אג יז /קובי רמות

אג״ח לדעתי מעניין עם סיכון יחסי תזרים הנוכחי מאפשר תשלום אג״ח.

קובי רמות

 

 

ברוטו להחזקה              21.34

ערך מתואם ברוטו 99.21
מח"מ 3.12
נטו מקוזז 16.37
נטו להחזקה 19.03
ערך מתואם נטו 98.67
טווח לפדיון 3.6

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אספן גרופ א / קובי רמות

אריך פדיון 01/11/2014

תשלום ריבית הבא 01/11/2012
ריבית נקובה 6.5
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A3
זמן לפדיון (שנים) 2.49
הון רשום למסחר 120,000,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 3.41
תשואה נטו 1.81
פארי ברוטו 114.88
פארי נטו 114.86
מח"מ ברוטו 1.44
מקדם תשואה ברוטו 0.68
מקדם תשואה נטו 0.73
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח ממשלתי 3.78

חברה בעלת נתונים פיננסיים יציבים מחמ קצר תשואה אטרקטיבית
לזמן קצר
ממליץ
קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

דיסקונט כתבי התחייבות סדרה 8 / קובי רמות

תאריך פדיון 09/03/2016

תשלום ריבית הבא 09/03/2013
ריבית נקובה 6.8
שעור המס 15%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
S&P Maalot ilA+
דירוג מידרוג Aa3
זמן לפדיון (שנים) 3.84
הון רשום למסחר 1,076,124,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 3.96
תשואה נטו 2.94
פארי ברוטו 101.08
פארי נטו 100.92
מח"מ ברוטו 2.66
מקדם תשואה ברוטו 0.37
מקדם תשואה נטו 0.39
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח ממשלתי 1.02

כתב התחייבות בנקאי מדורג הן מידרוג והן מעלות תשואה אטרקטיבית
יחסית לאג"ח ממשלתי מח"מ קצר.
ממליץ
קובי  רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

רבוע נדלן אגח ב / קובי רמות

אריך פדיון 31/08/2016

תשלום ריבית הבא 31/08/2012
ריבית נקובה 4.7
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A1
זמן לפדיון (שנים) 4.32
הון רשום למסחר 775,000,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 2.88
תשואה נטו 1.52
פארי ברוטו 116.39
פארי נטו 116.15
מח"מ ברוטו 2.65
מקדם תשואה ברוטו 0.37
מקדם תשואה נטו 0.39
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח ממשלתי 2.67

תשואה אינה גבוהה מחמ קצר מתאים לגוון תיק צמוד
בפרופורציות קטנות.
ממליץ

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אלבר אג"ח י /קובי רמות

תאריך פדיון 31/03/2016
תשלום ריבית הבא 30/06/2012
ריבית נקובה 2.75
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A3
זמן לפדיון (שנים) 3.9
הון רשום למסחר 177,800,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 3.93
תשואה נטו 3.18
פארי ברוטו 103.23
פארי נטו 103.16
מח"מ ברוטו 1.94
מקדם תשואה ברוטו 0.51
מקדם תשואה נטו 0.54
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח ממשלתי 3.99

אינה בעלת דירוג גבוה מח"מ קצר כמעט 4% מעל ממשלתי
ממליץ
קובי  רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אדרי על אג"ח 1 / קובי רמות

תשלום ריבית הבא 10/06/2012
ריבית נקובה 5.4
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilBBB-
זמן לפדיון (שנים) 4.15
הון רשום למסחר 74,732,500
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 8.66
תשואה נטו 5.61
פארי ברוטו 119.33
פארי נטו 118.78
מח"מ ברוטו 1.92
מקדם תשואה ברוטו 0.5
מקדם תשואה נטו 0.57
מרווח ממשלתי 8.75

אדרי על עוסקת בנד"לן בעלת קניון דיזינגוף סנטר וקניון שמונה באמצע קריית שמונה
מדורגת bbb מימשה לאחרונה מספר נכסים.
סך הכול קיים סיכון התואם את רמת התשואה הנוכחית

קובי  רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

טן דלק אג"ח / קובי רמות

תשלום ריבית הבא 30/06/2012
ריבית נקובה 5.3
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilBBB+
זמן לפדיון (שנים) 5.21
הון רשום למסחר 95,136,600
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.67
תשואה נטו 4.18
פארי ברוטו 104.55
פארי נטו 104.15
מח"מ ברוטו 3.32
מקדם תשואה ברוטו 0.29
מקדם תשואה נטו 0.32
מרווח ממשלתי 5.34

טן עוסקת בניהול תחנות דלק ומכירת דלקים. לחברה היסטוריה של ניהול פיננסי שמרני
איתנותה הפיננסית יציבה.

מומלץ

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

כנפיים אג"ח ג' / קובי רמות

תשלום ריבית הבא 30/04/2012
ריבית נקובה 6.9
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilA-
דירוג מידרוג A3
זמן לפדיון (שנים) 3.04
הון רשום למסחר 80,000,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 7.66
תשואה נטו 5.29
פארי ברוטו 117.08
פארי נטו 116.18
מח"מ ברוטו 1.4
מקדם תשואה ברוטו 0.7
מקדם תשואה נטו 0.78
מרווח ממשלתי 7.89

כנפיים מחזיקה באל על ועוסקת בליסינג מטוסים. מדורגת A יש לקחת
בחשבון את ההפסדים הגדולים של אל על ומאידך לאג"ח זה מח"מ קצר
סיכון יחסי תואם תשואה

ממליץ

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

דלתא גליל אג"ח כ ' / קובי רמות

תאריך פדיון 19/07/2016 תשלום ריבית הבא 19/07/2012 ריבית נקובה 7 שעור המס 15% סוג הפדיון פדיון לשיעורין סוג הצמדה שקלי דירוג מידרוג A3 זמן לפדיון (שנים) 4.29 הון רשום למסחר 205,632,000 חישובי אג"ח תשואה ברוטו 5.84 תשואה נטו 4.69 פארי ברוטו 101.45 פארי נטו 101.23 מח"מ ברוטו 2.09 מקדם תשואה ברוטו 0.47 מקדם תשואה נטו 0.51 מרווח ממשלתי 2.98 תיאור אג"ח

רה ארגון של העברת מפעלים צלח והביא לרווחיות אולם מדיניות של רכישות שממומנות מגיוסי אג"ח משנות את פרופיל הסיכון של החברה. גם תחום עיסוק החברה נתון לתחרות עזה : לא מומלץ ברמת תשואה זו.

לא ממליץ

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

קובי רמות