בית הזהב אג״ח ג / קובי רמות

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא
תשלום קרן אחרון 30/04/25
דרוג מעלות + אופק יציב BBB+
דרוג מידרוג + אופק
שיעור ריבית 3.55
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית
תשלום ריבית הבא 31/10/17
תאריך אקס 25/10/17
סוג שעבוד שלילי
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 3.11
ערך מתואם ברוטו 100.51
מח"מ 4.95
נטו מקוזז 2.63
נטו להחזקה 2.56
ערך מתואם נטו 100.43
טווח לפדיון 5.47
מרווח ממשלתי 2.03
החברה יציבה בעלת רשת בתי אבות
יחסית לתשואות בשוק מענינת
קובי רמות