אמות אגח ב / קובי רמות קבילי

 • מח"מ 6.68
 • תשואה ברוטו 2.95
 • תשואה נטו 1.82
 • מספר נייר:1126630
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף: קונצרני צמוד מדד
 • סקטור:נדל"ן ובינוי

פרטי אג"ח

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

מדד

שיעור מס

25.0

תשלום קרן הבא

02/07/19

תשלום קרן אחרון

02/07/22

דרוג מעלות + אופק

דרוג מידרוג + אופק

יציב Aa3

שיעור ריבית

4.8

סוג ריבית

קבועה

תדירות ריבית

שנתי

מנגנון ריבית

תשלום ריבית הבא

02/07/14

תאריך אקס

22/06/14

סוג שעבוד

שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה

2.95

ערך מתואם ברוטו

102.09

מח"מ

6.68

מקדם תשואה ברוטו

0.16

נטו להחזקה

1.82

ערך מתואם נטו

101.99

טווח לפדיון

8.92

מרווח ממשלתי

2.02

תיאור אג"ח

• אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

המלצה

למרות שאין שיעבוד קבוע איכות הנכסים והפיזור מצדיקים

השקעה באג"ח זה יחסית לאלטרנטיבות

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

גזית גלוב אגח יא / קובי רמות

 • מח"מ 7.4
 • תשואה ברוטו 3.5
 • תשואה נטו 2.2
 • מספר נייר:1260546
 • סוג נייר:אג"ח
 • ענף:
  קונצרני צמוד מדד
 •  סקטור: נדל"ן ובינוי
 • שיוך למדדים:

פרטי אג"ח

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

מדד

שיעור מס

25.0

תשלום קרן הבא

30/09/18

תשלום קרן אחרון

30/09/24

דרוג מעלות + אופק

יציב AA-

דרוג מידרוג + אופק

יציב Aa3

שיעור ריבית

5.35

סוג ריבית

קבועה

תדירות ריבית

חצי שנתי

מנגנון ריבית

תשלום ריבית הבא

30/09/13

תאריך אקס

22/09/13

סוג שעבוד

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה

3.5

ערך מתואם ברוטו

105.11

מח"מ

7.4

מקדם תשואה ברוטו

0.14

נטו להחזקה

2.2

ערך מתואם נטו

104.65

טווח לפדיון

11.17

מרווח ממשלתי

2.3

המלצה

גזית הינה חברת נדלן רב לאומית עם תזרים הכנסות מגוון ויציב

האג"ח מומלץ יחסית לאלטרנטיבות בשוק0

ממליץ

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

דלק קב אגח יט / קובי רמות

דלק קב אגח יט

מומלץ בתשואה הנוכחית

קובי רמות

 

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

 

חישובי אג"ח

תאריך פדיון 10/11/2022
תשלום ריבית הבא 10/11/2012
ריבית נקובה 4.65
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A1
זמן לפדיון (שנים) 10.15
הון רשום למסחר 559,910,000
 
תשואה ברוטו 7.44
תשואה נטו 6.03
פארי ברוטו 106.8
פארי נטו 106.38
מח"מ ברוטו 6.88
מקדם תשואה ברוטו 0.14
מקדם תשואה נטו 0.16
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח ממשלתי

שיכון ובינוי אגח 5 / קובי רמות קבילי

שיכון ובינוי אגח 5

חברה סולידית עם בעלים בעלי  איתנות פיננסית (אריסון)

ממליץ

קובי  רמות

תאריך פדיון 30/06/2022
תשלום ריבית הבא 30/12/2012
ריבית נקובה 5.5
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A2
זמן לפדיון (שנים) 9.79
הון רשום למסחר 383,667,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.06
תשואה נטו 3.64
פארי ברוטו 103.29
פארי נטו 103
מח"מ ברוטו 6.01
מקדם תשואה ברוטו 0.16
מקדם תשואה נטו 0.18
מרווח ממשלתי 3.80
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אג"ח אלרוב נדלן אגח ב / קובי רמות קבילי

 

אג"ח אלרוב נדלן אגח ב » 100.88

החברה מנוהלת מסורתית בצורה שמרנית ממליץ בתשואה הנ"ל.

קובי רמות

חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.04
תשואה נטו 3.78
פארי ברוטו 101.74
פארי נטו 101.59
מח"מ ברוטו 4.71
מקדם תשואה ברוטו 0.21
מקדם תשואה נטו 0.22
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח ממשלתי
אריך פדיון 31/07/2020
תשלום ריבית הבא 31/01/2013
ריבית נקובה 4.8
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A2
זמן לפדיון (שנים) 7.87
הון רשום למסחר הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 

ויתניה אגח א / קובי רמות קבילי

תאריך פדיון 10/09/2015
תשלום ריבית הבא 10/09/2012
ריבית נקובה 5.85
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A3
זמן לפדיון (שנים) 3.18
הון רשום למסחר 101,850,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.04
תשואה נטו 2.87
פארי ברוטו 116.73
פארי נטו 116.19
מח"מ ברוטו 1.57
מקדם תשואה ברוטו 0.62
מקדם תשואה נטו 0.67
מרווח ממשלתי 4.75
 חברת מקרקעין יציבה מומלץ
קובי רמות
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

בראק אן וי אגח א / קובי רמות קבילי

אג"ח של חברת מקרקעין יציבה משקיעה בעיקר גרמניה

 

 

 

 

תאריך פדיון 14/07/2020
תשלום ריבית הבא 14/01/2013
ריבית נקובה 4.8
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilA
תחזית דירוג
רשימת מעקב
דירוג אחרון
דירוג מידרוג
זמן לפדיון (שנים) 8.02
הון רשום למסחר 240,000,000

 

חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 6.24
תשואה נטו 4.97
פארי ברוטו 103.24
פארי נטו 103.24
מח"מ ברוטו 4.39
מקדם תשואה ברוטו 0.22
מקדם תשואה נטו 0.24
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
ממליץקובי רמות קביליהכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

 

תעודה המשקיעה באג"ח מעניינות עולמיות / קובי רמות קבילי

 

(iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond (LQD q /יעקב רמות

פורסם בתאריך 

 

תעודה המשקיעה באג"ח מעניינות עולמיות / יעקב רמות

 

LQD$116.89
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Today5d1m3m1y5y10y
52wk high:117.87
52wk low:109.39
EPS:N/A
PE:N/A
Div Rate:4.669524
Yield:3.9921
Market Cap:21.31 B
Volume:732.24 k
LQD MARKET CURRENTSmore »

 • May 1 A round-up of the performance of key ETFs shows Treasurys (TLT) as the only one down for the year, even as government paper had the best performance of any during April. Worst in April, but highest YTD are the financials (XLF), with the REITs (VNQ), S&P 500 (IVV), and Emerging Equity (EEM) rounding out the top 4. Was April just a pause in risk, or the start of a trend?
ETF STATS

 • Expense Ratio: 0.15%
 • Average Bid Ask Ratio: 0.02%
 • Tracking Error: 0.45%
 • Concentration Risk: 3.09%
 • Capital Gains Dist. %: 0.00%
 • Number of Securities: 746
 • Dividend Amount: $0.40299
 • Dividend Date: 03/01/2012
For overall rating and ranking versus other ETFs get a free trial to XTF Premium
 • קובי  רמות
 • הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

תעודה המשקיעה באג"ח קצרים קונצרנים חו"ל / קובי רמות קבילי

 

( Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH / יעקב רמות

תעודה המשקיעה באג"ח קצרים קונצרניים / יעקב רמות

 

(VCSH $78.90-0.05(-0.06%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index ETF

Today5d1m3m1y5y10y
52wk high:79.37
52wk low:77.09
EPS:N/A
PE:N/A
Div Rate:1.824
Yield:2.3103
Market Cap:3.2 B
Volume:58.77 k
VCSH MARKET CURRENTSmore »

 • April 4 Finra fines a bond dealer and its head trader for charging customers excessive markups on more than 1.5K municipal bond and 1.7K CMO transactions over a 2-year period. "Precisely why retail clients should never buy actual bonds (use ETFs and closed-end funds)," suggests a trader.
ETF STATS

 • Expense Ratio: 0.15%
 • Average Bid Ask Ratio: 0.04%
 • Tracking Error: 0.12%
 • Concentration Risk: 7.68%
 • Capital Gains Dist. %: 0.12%
 • Number of Securities: 44
 • Dividend Amount: $0.143
 • Dividend Date: 02/29/2012

 

קובי רמות
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

PCY תעודה המשקיעה באג"ח מדינות מתפתחות / קובי רמות קבילי

 

PCY תעודה המשקיעה באג"ח מדינות מתפתחות /יעקב רמות

פורסם בתאריך 

 

Today5d1m3m1y5y10y
52wk high:28.74
52wk low:25.62
EPS:N/A
PE:N/A
Div Rate:1.47216
Yield:5.16
Market Cap:1.84 B
Volume:609.86 k
PCY MARKET CURRENTSmore »

 • April 5 A new offering of ETFs offers high yield investors greater international – both developed and emerging – exposure. EMHY is designed to track the Morningstar Emerging High Yield Bond Index, the HYXU sticks to developed countries, and theGHYG adds international (developed) exposure to the popular HYG. (PR)
ETF STATS

 • Expense Ratio: 0.50%
 • Average Bid Ask Ratio: 0.04%
 • Tracking Error: 0.24%
 • Concentration Risk: 5.16%
 • Capital Gains Dist. %: 0.00%
 • Number of Securities: 64
 • Dividend Amount: $0.12342
 • Dividend Date: 05/15/2012

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995