אלביט מערכות אג"ח א / קובי רמות

פרטי אג"ח:
תאריך פדיון 30/06/2020
תשלום ריבית הבא 30/06/2012
ריבית נקובה 4.84
שעור המס 15%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
דירוג מידרוג Aa1
זמן לפדיון (שנים) 8.24
הון רשום למסחר 1,797,717,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 4.48
תשואה נטו 3.69
פארי ברוטו 101.25
פארי נטו 101.07
מח"מ ברוטו 3.73
מקדם תשואה ברוטו 0.26
מקדם תשואה נטו 0.28
מרווח ממשלתי 1.08

החברה פועלת בשוק הביטחוני הבין לאומי סובלת לאחרונה מירידה בתקציבי הביטחון
בעולם ומנגד מעלה את שיעורי החוב שלה.
ברמות תשואה אלו ההשקעה לא מומלצת

לא ממליץ

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

הכשרת הישוב אג"ח 13 / קובי רמות

תאריך פדיון

02/05/2018

תשלום ריבית הבא

02/05/2012

ריבית נקובה

5.3

שעור המס

25%

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

מדד

S&P Maalot

ilBBB+

דירוג מידרוג

Baa1

זמן לפדיון (שנים)

6.1

הון רשום למסחר

209,800,000

חישובי אג"ח

תשואה ברוטו

10.22

תשואה נטו

8.47

פארי ברוטו

119.76

פארי נטו

119.13

מח"מ ברוטו

3.92

מקדם תשואה ברוטו

0.25

מקדם תשואה נטו

0.28

מרווח ממשלתי

9.46

תיאור אג"ח

לחברה מגוון נכסים איכותיים בארץ ובעולם הו מקרקעין והן אחריםמנגד מצבת חובות נכבדה מדורגת בדירוג

לא גבוה . מומלץ לאוהבי סיכון מחושב.

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

מישורים אג"ח י"ב / קובי רמות

תשלום ריבית הבא: 01/08/2012
ריבית נקובה: 8
שעור המס: 15%
סוג הפדיון: פדיון לשיעורין
סוג הצמדה: שקלי
S&P Maalot ilBBB
זמן לפדיון (שנים): 4.36
הון רשום למסחר: 52,925,000
חישובי אג"ח:
תשואה ברוטו: 9.01
תשואה נטו: 7.16
פארי ברוטו: 101.11
פארי נטו: 100.94
מח"מ ברוטו: 2.54
מקדם תשואה ברוטו: 0.39
מקדם תשואה נטו: 0.43
פרמיה להמרה: 109.39
יחס המרה: 1714.65

מישורים חברה העוסקת בעיקר בנדל"ן קנדה בצעה לאחרונה מימושי נכסים ריווחיים
ההשקעה הינה בעלת פרופיל סיכון גבוה יחסית אך החברה צלחה את המשבר האחרון
בצורה סבירה
ממליץ למי שאוהב לקחת סיכון מחושב
קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אג"ח א' ברק NV / קובי רמות

תשלום ריבית הבא: 14/07/2012
ריבית נקובה: 4.8
שעור המס: 25%
סוג הפדיון: פדיון לשיעורין
סוג הצמדה: מדד
דירוג: מידרוג A3
זמן לפדיון (שנים): 8.32
הון רשום למסחר: 200,000,000

חישובי אג"ח:

תשואה ברוטו: 6.88
תשואה נטו: 5.52
פארי ברוטו: 102.83
פארי נטו: 102.61
מח"מ ברוטו: 4.56
מקדם תשואה ברוטו: 0.21
מקדם תשואה נטו: 0.24
מרווח ממשלתי: 5.91

חברה יציבה בעלת נכסים איכותיים גרמניה לחברה מזן יציב ושורה של התניות ושיעיבודים
החברה מדורגת a3
ממליץ

קובי  רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

מליבו אג"ח א' / קובי רמות

ריבית נקובה: 6.2   
שעור המס: 25%   
סוג הפדיון: פדיון לשיעורין   
סוג הצמדה: מדד   
זמן לפדיון (שנים): 2.19   
הון רשום למסחר: 85,550,371
  

 

חישובי אג"ח: 
תשואה ברוטו: 10.53   
תשואה נטו: 6.23   
פארי ברוטו: 122.61   
פארי נטו: 121.15   
מח"מ ברוטו: 1.09   
מקדם תשואה ברוטו: 0.89   
מקדם תשואה נטו: 1.03   
מרווח ממשלתי: 10.88  
אג"ח  בעל פרופיל סיכון גבוה אג"ח לא מדורג נשען בעיקר על פרויקטים של נדל"ן  קנדה במיוחד בטורונטו.
הפרויקטים איכותיים ברובם כמו כן הבעלים רכש לאחרונה  נתח נכבד ממניות החברה
מה שמעיד על אמון רב בחברה.

ממליץ  קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אי בי איי אג"ח ב' / קובי רמות

 

תאריך פדיון

30/09/2016

תשלום ריבית הבא

31/03/2012

ריבית נקובה

5.8

שעור המס

15%

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

שקלי

S&P Maalot

ilA

זמן לפדיון

4.54

הון רשום למסחר

100,000,000

חישובי אג"ח

תשואה ברוטו

5.42

תשואה נטו

4.43

פארי ברוטו

102.69

פארי נטו

102.29

מח"מ ברוטו

3.56

מקדם תשואה ברוטו

0.28

מקדם תשואה נטו

0.3

מרווח ממשלתי

1.95

לחברה  מאזן  יציב חברה שמרנית בעלת היסטוריה ארוכה בשוק ההון הנהלה יציבה

ממליץ בתשואה הנוכחית

קובי  רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

טאואר אג"ח ד' / קובי רמות

 

תאריך פדיון

31/12/2016

תשלום ריבית הבא

31/12/2012

ריבית נקובה

8

שעור המס

25%

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

מדד

זמן לפדיון (שנים)

4.8

הון רשום למסחר

96,495,841

חישובי אג"ח

תשואה ברוטו

8.1

תשואה נטו

5.1

פארי ברוטו

118.54

פארי נטו

118.07

מח"מ ברוטו

2.52

מקדם תשואה ברוטו

0.38

מקדם תשואה נטו

0.43

מרווח ממשלתי

7.82

אגח לא מדורג סיכון יחסית גבוה אך החברה נמצאת בתנופת פיתוח ומכירות (גידול של 20% במכירות שנת 2011 לעומת שנה קודמת).

החברה צמצמה חובות מרמה של 482 מיליון דולר לרמה של 350 מיליון וזה משמעותי.

החברה גייסה בתנאי שוק קשים 80 מיליון דולר וזה מרשים.

ממליץ

קובי  רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אנלייט אג"ח א / קובי רמות


תאריך פדיון

01/06/2016

תשלום ריבית הבא

01/06/2012

ריבית נקובה

7.5

שעור המס

25%

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

מדד

זמן לפדיון (שנים)

4.22

הון רשום למסחר

42,500,000

חישובי אג"ח

תשואה ברוטו

8.97

תשואה נטו

6.8

פארי ברוטו

103.02

פארי נטו

102.48

מח"מ ברוטו

3.22

מקדם תשואה ברוטו

0.3

מקדם תשואה נטו

0.34

מרווח ממשלתי

8.48

אנלייט עובדת בייזום והקמה של פרויקטים להפקת חשמל מאנרגיה סולארית.

לחברה פרויקטים בישראל ובעיקר באיטליה. החברה פועלת בפרופיל סיכון כאשר היא מגייסת חוב מעמידה אותו כהון עצמי לפרויקט ומקבלת תמורתו מימון של 80%, מה שגורם לי להמליץ על האג"ח הן שתי סיבות:

1. בעלים אלוביץ הבעלים של בזק מניח שיתמוך בחברה אם יצטרך(תמך כבר

בהנפקת זכויות אחרונה).

2. טבעם של פרויקטים סולארים שהם עתירי השקעה ראשונית ובעלי תזרים לאורך הפרויקטים, חשוב להזכיר שבדרך כלל החוזים כנגד ממשלות.

ממליץ

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אג"ח ד' מכתשים אגן / קובי רמות

החברה נקנתה ע"י ענק סיני שפרסם היום דו"חות מצוינים ל-2011

תשואה של 5.5 ברוטו צמודה למדד

 

תאריך פדיון

30/11/2016

תשלום ריבית הבא

31/05/2012

ריבית נקובה

6.5

שעור המס

15%

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

שקלי

S&P Maalot

ilA+

זמן לפדיון (שנים)

4.72

הון רשום למסחר

1,129,736,713

חישובי אג"ח

תשואה ברוטו

5.51

תשואה נטו

4.36

פארי ברוטו

101.81

פארי נטו

101.54

מח"מ ברוטו

2.46

מקדם תשואה ברוטו

0.4

מקדם תשואה נטו

0.43

מרווח ממשלתי

2.50

ממליץ,

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אג"ח מליסרון סדרה ו' בצל המיזוג /קובי רמות

האגח שהונפקה בסוף שנת 2011 למעשה נסחרת בתשואה ברוטו של 4.9% המח"מ ארוך 6.6 שנים האגח צמודה למדד.

לאחרונה השלימה מליסרון את ההשתלטות על בריטיש ישראל לצורך ההנפקה העמידה מליסרון את מניותיה כשיעבוד לבעלי אג"ח סדרה ו .

המנגנון קובע שעבוד מניות בריטיש על פי שווי הון עצמי חברת בריטיש במכפלת אחוז החזקות מליסרון בבריטיש.

זהו מנגנון בטוחה חלש מאחר ואין פה שעבוד ספציפי על נכסים אלא רק על מניות.

ההסדר הנ"ל הינו חלש לבעלי האג"ח הנ"ל מאחר:

1) בריטיש חופשית לשעבד את הנכסים כרצונה

2) במקרה של הרעה במצבה של בריטיש הבנקים עדיפים כנושים על נכסי

בריטיש כי אז אין ערך לבטוחות.

למרות דירוג נוכחי של AA

לא מומלץ להשקיע באג"ח הנ"ל.

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995