אלומיי אגח א / קובי רמות

100.16 

 • מח"מ4.38
 • תשואה ברוטו4.61
 • תשואה נטו3.85
 •  מספר נייר:1130947
 • סוג נייר:אג"ח
 • ענף:
  קונצרני שקלי
 • סקטור:קלינטק
 • ·שיוך למדדים:

קונצרני כלליselect

פרטי אג"ח

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

שקלי

שיעור מס

15.0

תשלום קרן אחרון

31/12/23

דרוג מעלות + אופק

יציב A-

שיעור ריבית

4.6

סוג ריבית

קבועה

תדירות ריבית

חצי שנתי

תשלום ריבית הבא

31/12/14

תאריך אקס

21/12/14

סוג שעבוד

שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה

4.61

ערך מתואם ברוטו

100.03

מח"מ

4.38

מקדם תשואה ברוטו

0.23

נטו להחזקה

3.85

ערך מתואם נטו

100.02

טווח לפדיון

5.0

מרווח ממשלתי

2.92

תיאור אג"ח

שיעבודים:

 • ·         אגרות החוב אינן מובטחת בכל שיעבוד או בטוחה אחרת.
 • ·         שיעבוד שלילי – כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן בכל דרך שהיא מתחייבת החברה לא ליצור שיעבוד שוטף על כלל רכושה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי אלא אם: (א) יש קבלה מראש של הסכמת מחזיקי אגרות החוב שתתקבל באסיפה של מחזיקי אגרות החוב שנכחו בה מחזיקי אגרות חוב המחזיקים בלפחות 50% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור או ברוב באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקי אגרות חוב המחזיקים בלפחות עשרים אחוזים 20% מן היתרה האמורה, (ב) ללא צורך בקבלת הסכמת בעלי אגרות החוב או הנאמן, ובלבד שבד בבד עם יצירת השעבוד השוטף על כלל נכסיה לטובת הצד השלישי תיצור החברה שעבוד שוטף על כלל נכסיה גם לטובת מחזיקי אגרות החוב באותה דרגה אשר יוותר בתוקף עד למועד הסרת השעבוד שירשם לטובת הצד השלישי, וזאת כל עוד תהיינה אגרות החוב קיימות במחזור.

 

 

החברה בעלת מבנה פיננסי בריא בעלת תזרים מובטח מומלץ יחסית לרמות האג"ח בשוק

ממליץ קובי רמות 

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.