שיכון ובינוי אגח 5 / קובי רמות קבילי

שיכון ובינוי אגח 5

חברה סולידית עם בעלים בעלי  איתנות פיננסית (אריסון)

ממליץ

קובי  רמות

תאריך פדיון 30/06/2022
תשלום ריבית הבא 30/12/2012
ריבית נקובה 5.5
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A2
זמן לפדיון (שנים) 9.79
הון רשום למסחר 383,667,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.06
תשואה נטו 3.64
פארי ברוטו 103.29
פארי נטו 103
מח"מ ברוטו 6.01
מקדם תשואה ברוטו 0.16
מקדם תשואה נטו 0.18
מרווח ממשלתי 3.80
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אג"ח אלרוב נדלן אגח ב / קובי רמות קבילי

 

אג"ח אלרוב נדלן אגח ב » 100.88

החברה מנוהלת מסורתית בצורה שמרנית ממליץ בתשואה הנ"ל.

קובי רמות

חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.04
תשואה נטו 3.78
פארי ברוטו 101.74
פארי נטו 101.59
מח"מ ברוטו 4.71
מקדם תשואה ברוטו 0.21
מקדם תשואה נטו 0.22
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח ממשלתי
אריך פדיון 31/07/2020
תשלום ריבית הבא 31/01/2013
ריבית נקובה 4.8
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A2
זמן לפדיון (שנים) 7.87
הון רשום למסחר הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 

ויתניה אגח א / קובי רמות קבילי

תאריך פדיון 10/09/2015
תשלום ריבית הבא 10/09/2012
ריבית נקובה 5.85
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A3
זמן לפדיון (שנים) 3.18
הון רשום למסחר 101,850,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.04
תשואה נטו 2.87
פארי ברוטו 116.73
פארי נטו 116.19
מח"מ ברוטו 1.57
מקדם תשואה ברוטו 0.62
מקדם תשואה נטו 0.67
מרווח ממשלתי 4.75
 חברת מקרקעין יציבה מומלץ
קובי רמות
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

בראק אן וי אגח א / קובי רמות קבילי

אג"ח של חברת מקרקעין יציבה משקיעה בעיקר גרמניה

 

 

 

 

תאריך פדיון 14/07/2020
תשלום ריבית הבא 14/01/2013
ריבית נקובה 4.8
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilA
תחזית דירוג
רשימת מעקב
דירוג אחרון
דירוג מידרוג
זמן לפדיון (שנים) 8.02
הון רשום למסחר 240,000,000

 

חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 6.24
תשואה נטו 4.97
פארי ברוטו 103.24
פארי נטו 103.24
מח"מ ברוטו 4.39
מקדם תשואה ברוטו 0.22
מקדם תשואה נטו 0.24
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
ממליץקובי רמות קביליהכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

 

אג"ח דיסקונט מנ שה נד 1 / קובי רמות קבילי

תאריך פדיון 20/04/2020
תשלום ריבית הבא 20/07/2012
ריבית נקובה 6.4
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilA-

רמת תשואה סבירה בהתחשב שמדובר בשטרי הון

ממליץ : קובי רמות

זמן לפדיון (שנים) 7.88
הון רשום למסחר 1,251,980,500
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 3.75
תשואה נטו 2.21
פארי ברוטו 111.88
פארי נטו 111.67
מח"מ ברוטו 6.37
מקדם תשואה ברוטו 0.15
מקדם תשואה נטו 0.16

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

אג"ח גזית גלוב אגח ד / קובי רמות קבילי

תאריך פדיון 31/03/2021
תשלום ריבית הבא 31/03/2013
ריבית נקובה 5.1
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilA+

חברה בעלת פרוטפוליו נכסים מגוון מאד אירופה ובמיוחד צפון אמריקה תשואה מתאימה לרמת הסיכון

ממליץ : קובי רמות

דירוג מידרוג Aa3
זמן לפדיון (שנים) 8.83
הון רשום למסחר 2,069,047,691
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 4.46
תשואה נטו 3.17
פארי ברוטו 117.42
פארי נטו 117.17
מח"מ ברוטו 6.69
מקדם תשואה ברוטו 0.14
מקדם תשואה נטו 0.16

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

אג"ח בריטיש ישר אגח ג / קובי רמות קבילי

 

תאריך פדיון 30/05/2023
תשלום ריבית הבא 30/11/2012
ריבית נקובה 5.85
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilAA-

חברה יציבה מאד נכסים איכותיים דירוג גבוה

ממליץ : קובי רמות קבילי

זמן לפדיון (שנים) 10.99
הון רשום למסחר 2,204,379,581
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 3.97
תשואה נטו 2.58
פארי ברוטו 106.21
פארי נטו 106.21
מח"מ ברוטו 5.31
מקדם תשואה ברוטו 0.18
מקדם תשואה נטו 0.2
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אג"ח בזק אגח 6 /קובי רמות קבילי

תאריך פדיון 01/12/2022
תשלום ריבית הבא 01/12/2012
ריבית נקובה 3.7
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilAA+

בעלת דירוג גבוה למרות האיומים בתחומי התקשורת השקעה סבירה

ממליץ :  קובי רמות קבילי

קובי רמות

דירוג מידרוג Aa1
זמן לפדיון (שנים) 10.5
הון רשום למסחר 958,088,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 3.51
תשואה נטו 2.58
פארי ברוטו 101.64
פארי נטו 101.64
מח"מ ברוטו 7.36
מקדם תשואה ברוטו 0.13
מקדם תשואה נטו 0.14
פ

 

 

אג"ח ארפורט אגח ב / קובי רמות

תאריך פדיון 28/02/2017
תשלום ריבית הבא 31/08/2012
ריבית נקובה 3.1
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilA+

חברה יציבה שמרנית בעלת פרוטפוליו יציב ניהול מקצועי

ממליץ : קובי רמות

קובי רמות 

זמן לפדיון (שנים) 4.75
הון רשום למסחר 184,943,040
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 2.87
תשואה נטו 2.03
פארי ברוטו 105.03
פארי נטו 104.83
מח"מ ברוטו 3.65
מקדם תשואה ברוטו 0.27
מקדם תשואה נטו 0.28

 

 

אג"ח אמות אגח א / קובי רמות

תאריך פדיון 05/07/2019
תשלום ריבית הבא 05/07/2012
ריבית נקובה 4.95
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilA+
דירוג מידרוג Aa3
זמן לפדיון (שנים) 7.09
הון רשום למסחר 1,031,874,960
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 2.48
תשואה נטו 1
פארי ברוטו 121.87
פארי נטו 120.56
מח"מ ברוטו 3.25
מקדם תשואה ברוטו 0.3
מקדם תשואה נטו 0.32

חברה יציבה מאד בעלת נכסים בארץ ובעולם ניהול מקצועי ושמרני

ממליץ

קובי  רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995